U pripremi su seminari po hrvatskim gradovima u terminima u travnju i svibnju

Prijavite svoje klubove za navedene slobodne termine. Poziv zainteresiranima da se prijave na info@budokai.info ili telefonom: Alen Duka +385.98.516852

Teme:

  • združeni zahvati kroz postupke suzbijanja protivnikova napada obaranjem, udarcem i uhvatom u stojećem stavu i na tlu
  • baratanje tradicionalnim oružjem obrane u sportu i u samoobrani