Održana je Budokai promocija majstora. Dan Collegium International meeting.

DATUM PROMOCIJE: 27.1.2013.
10.00-13.00 sati, 27.12.2013. –   E-mail: info@budokai.hr