Budokai promocija majstora. Dan Collegium International meeting.

Zbog vremenskih nepogoda NOVI DATUM – 27.1. 2013.  10.00-13.00 sati,

Majstorski kandidati da se jave u Budokai Centar radi priprema za Promociju: Prijave na telefon +385. 1. 4852408