23.2. subota (15-18 sati) – Budokai Centar sudački seminar. Budokai traditional. Temeljne vježbe i posebnosti.