23.2. subota (15-18 sati) – Budokai Centar
sudački seminar. Budokai traditional. Temeljne vježbe i posebnosti.