Budokai Nin – Vrsi – Vrsi Mulo

Osnovna škola Petar Zoranić, Vrsi

Utorkom i petkom: 17-19

info: Krešimir Berec, 098.9945444