Budokai Labin

Voditelj: Josip Bepi Faraguna

UTORKOM: 17.00-18.00

ČETVRTKOM: 18.00-19.30

Višnja Faraguna i  Marino Faraguna (krajnji desno:)